Du är inbjuden

Grattis, någon tycker att Mobilize Your Business är viktig för dig. 

Konferensen Mobilize Your Business och utställningen Mobil Expo
ger dig handfasta råd, konkret inspiration och de rätta kontakterna
för att skapa mobil affärsnytta – här och nu.

Kom och ta del av över 20 case från svenska företag som har vågat mobilsatsa – och lyckats. 

Till registreringen